Currently browsing tag

EU fondovi, Page 2

IPA fondovi

IPA – pretpristupni fondovi u Srbiji

IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) je svojevrsni mehanizam pretpristupne pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Cilj ovakve …

Kako funkcionišu EU fondovi

Sve češće u medijima nailazimo na vesti da će Srbiji u narednom periodu biti na raspolaganju određena svota EU novca – za …