EU IPA II

IPA II: Za Srbiju gotovo 200 miliona evra

Evropska komisija usvojila je 11. decembra paket programa pretpristupne pomoći za 2015. za podršku reformama i regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu i u Turskoj od oko milijardu evra, uključujući gotovo 200 miliona evra za Srbiju. Zbog složenih procedura planiranja i potvrdjivanja, uobičajeno je da se iznosi za određenu godinu najčešće …

IPA cross-border cooperation Serbia

IPA prekogranična saradnja

Za organizacije iz Srbije trenutno su aktuelna dva poziva u okviru IPA prekogranične saradnje – sa Rumunijom i sa Bugarskom, a kako …