Šta donatori žele od nas – preduslovi koje moramo da ispunimo pre apliciranja

Bez obzira na koji konkurs ili javni poziv želite da aplicirate postoje određeni uslovi koje je neophodno da ispunite i tako povećate sebi šansu za dobijanje sredstava. Pored uobičajenih elemenata koje svaki projekat sadrži i svaki donator zahteva kao što su npr. opis trenutne situacije/problema, opis ciljeva i slično, postoje još neke stvari na koje treba da obratite pažnju pre nego što odlučite da aplicirate.

Pisanje projekta

Detaljnije zahteve samog poziva definisaće donator, oni variraju u zavisnosti od konkursa i zato je važno da pažljivo pročitate svu dokumentaciju koja je deo aplikacionog paketa. U tim dokumentima i vodičima ćete naći informacije neophodne za pripremu vašeg projekta:

 • koji su prioriteti konkursa
 • koji su vaši potencijalni ciljevi u okviru tih prioriteta
 • koji se rezultati očekuju
 • kojoj ciljnoj grupi treba da se posvetite
 • u koji sektor će novac biti uložen
 • koliko dugo projekat može da traje
 • koliko novca imate na raspolaganju za planiranje svog budžeta

U nekim pozivima/konkursima ćete moći da pročitate i na koji način će pristigli projekti biti evaluirani i birani za finansiranje, tačnije šta će se konkretno i na koji način ocenjivati.

Nekoliko stvari koje će izvesno biti ocenjivane na većini konkursa i na koje treba da obratite posebnu pažnju jesu:

Podobnost tj. eligibility aplikanta

Pre nego što pristupite pripremi projekta proverite da li kao organizacija možete da se prijavite na konkurs tj. za kakve organizacije je konkurs otvoren. Proverite:

 • kakav pravni status treba da ima organizacija koja aplicira
 • kako i u kojoj insitituciji organizacija treba da bude registrovana
 • koliko dugo pre apliciranja je neophodno da organizacija bude aktivna, nekada donator zahteva da organizacije postoji više godina
 • u kojim sve sektorima mogu da deluju organizacije koje se prijavljuju
 • informišite se o dodatnim specifičnostima koje donator zahteva kada je u pitanju aplikant

Partnerstvo

čak i ako konkursom nije propisano da morate da imate partnera tokom implementacije projekta preporuka je da ga imate – donatora će radovati da imate što veći kapacitet za realizaciju projekta, a i da projekat napravi širi impakt pogotovo ako su sedišta organizacija i samim tim mesto odvijanja aktivnosti različita. Projekti koji se realizuju na međunarodnom nivou sa partnerima ili konzocijumom iz različitih zemalja su posebno vrednovani.

Podobnost tj. eligibility partnera

Prilikom odabira partnera i sklapanja partnerstva vodite računa da je i ta organizacija podobna/eligible za dati konkurs.

Podrška

Značajan faktor za realizaciju projekta, a samim tim i za odlučivanje donatora o dodeli sredstava, može biti podrška neke organizacije iz relevantnog sektora ili čak institucije, organa lokalne ili državne uprave. Ovo mogu biti organizacije sa kojima inače sarađujete i na koje možete da računate i tokom realizacije ovog projekta.

Operativni kapacitet organizacije

Povedite računa da u predlog projekta ne stavljate aktivnosti, rezultate, ciljeve koji nisu dostižni tj. da posedujete kapacitet da sprovedete u delo ono što ste napisali u projekat. Kada kažemo operativni kapacitet mislimo na iskusan i kompetentan menadžment, razne ekspertize, logistiku itd.

Zrelost organizacije – iskustvo

Operativni kapacitet će uglavnom biti posledica vašeg iskustva nastalog tokom realizacije  prethodnih projekata i akcija. Navedite u svojoj aplikaciji šta ste već radili i na taj način dokažite da ste zreli i sposobni da realizujete i predloženi projekat.

Kapacitet projektnog tima i pojedinaca

Pored kapaciteta organizacije potrebno je da pokažete i da pojedinci koji učestvuju u realizaciji projekta poseduju relevantne kompetencije i iskustvo, i naravno da na projektu okupljate svo neophodno osoblje.

Finansijski kapacitet organizacije

Ukoliko ste već realizovali neke projekte vaša organizacija je stekla iskustvo u sprovođenju aktivnosti, ali u raspolaganju određenim iznosima novca. Finansijska istorija organizacije je jedan od pokazatelja da li ćete se snaći sa novcem koji vam donator dodeljuje.

Održivost projekta

Ukoliko se odlučite da rešite neki problem ili promenite postojeću situaciju izuzetno je važno da osmislite kako će nova situacija opstati nakon isteka donatorove pomoći. Uspešan projekat je samo onaj koji iza sebe ostavlja trajne benefite.

Budžet

Pozivom je predviđeno koliko novca će se ukupno dodeliti svih izabranim aplikantima i do kog iznosa možete da planirate svoj budžet. Vodite računa o ovim brojkama kada planirate troškove, kao i da li ceo iznos dodeljuje donator ili jedan deo morate da obezbedite iz nekih drugih izvora.

Ono što je najvažnije jeste da pažljivo pročitate konkurs i sva dokumenta koja je donator objavio u okviru konkursa, kao i da se bliže upoznate sa donatorom. Ukoliko odlučite da na ovaj način finansirate realizaciju svog projekta planiraćete ga i pisati vodeći se onim što donator traži, to je prvi preduslov da budete dobro ocenjeni prilikom evaluacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *