Currently browsing category

PRIPREMA PROJEKTA

LFM matrica logičkog okvira

LFA – Pristup logičkog okvira

Na prvi pogled zahtevan i kompleksan pristup logičkog okvira zapravo se zasniva na, kao što samo ime kaže, logičkom i analitičkom razmišljanju. Da …