Od 2016. Srbija postaje deo COSME programa

Privreda Srbije dobiće od 2016. još jedan stub podrške za razvoj, evropski Program za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća COSME iz kojeg je za period 2014-2020. predviđeno 2,3 milijarde evra, saopšteno je 26. novembra na predstavljanju u Privrednoj komori Srbije. Kao posebno značajna za Srbiju ističe se komponenta za lakši pristup finansiranju, jer izvora sredstava po opštoj oceni ima nedovoljno. U programu COSME pored članica EU učestvuju i zemlje kandidati, a u ovoj grupi Srbija poslednja pristupa programu.

COSME

Program COSME biće dostupan za Srbiju od 1. januara 2016. Sporazum su u Briselu 10. novembra potpisali šef Misije Srbije pri EU Duško Lopandić i evropska komesarka za industriju i preduzetništvo Elžbijeta Bijenkovska, a 26. novembra predstavljen je privrednicima i bankama u Privrednoj komori Srbije.

“Primenom  ovog programa u Srbiji od 1. januara 2016. malim i srednjim preduzećima ne samo da će biti omogućen pristup stranim tržištima i pristup novim izvorima finansiranja, već i pružena podrška u uspostavljanju poslovanja na stranim tržištima  kroz pružanje informacija i pronalaženje poslovnih partnera uz pomoć Evropske mreže preduzetništva”, izjavio je državni sekretar Ministarstva privrede Miloš Petrović na predstavljanju programa COSME u Privrednoj komori Srbije.

On je pozvao sve banke u Srbiji da uspostave kontakt za Evropskim investicionim fondom kako bi se omogućilo sprovođenje programa u Srbiji kroz olakšan pristup sredstvima finansiranja, i zahvalio im se na velikom odzivu na predstavljanje programa.

Mala i srednja preduzeća u Srbiji i dalje nemaju dovoljno finansijskih mogućnosti za razvoj poslovanja, naveo je on, a na to redovno ukazuju i Evropska komisija, kao i finansijske i međunarodne organizacije u svojim izveštajima.

“Mislimo da je tu (u sektoru malih i srednih preduzeća) stub privrede. Ima 315.000 srednjih subjekata, mislimo da je to potencijal i jasno nam je da im je potrebna podrška”, naveo je Petrović.

U tom kontekstu naveo je kao posebno značajan visok iznos programa COSME od 2,3 milijarde evra za period 2014-2020 za zemlje članice EU i kandidate, od čega je 60% predviđeno za olakšan pristup izvorima finansiranja.

Zašto smo čekali?

Pristupanje programu COSME u Srbiji najavljeno je još za 2014, ali do toga ipak nije došlo. Na ovo je u septembru 2014. ukazao vojvođanski IKT klaster, koji je tada optužio državu za nezainteresovanost, i saopštio da je morao da izađe iz jednog mđunarodnog konzorcijuma za projekte pošto Srbija nije u programu.

Srbija zaista poslednja od zemalja kandidata počinje sa učešćem. Crna Gora ima pristup programu od 29. oktobra 2014, Turska od 22. decembra 2014, Makedonija od 16. januara 2015, a Albanija od 6. avgusta ove godine.

U programu učestvuju i neke zemlje koje nisu kandidati a za to su izrazile interesovanje, ali one ne mogu da koriste komponentu za finansijske instrumente, koja čini 60% iznosa. To su Moldavija od 7. aprila 2015. i Jermenija koja će početi od 2016. Pregovori sa Ukrajinom su u toku.

U programu COSME od 2014. učestvuje i Island, koji je članica Evropskog udruženja slobodne trgovine EFTA.

I Bosna i Hercegovina pregovara o COSME. Ona još nema status kandidata. Teritorija Kosova nema mogućnost za učešće u evropskim programima, pa ni u COSME.

Zadovoljstvo zbog pristupanja Srbije COSME izrazio je na predstavljanju i šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport.

“Pozdravljam to i ja i Evropska komisija i zemlje članice jer je to način da se Srbija približi evropskim standarima ali i da kompanije dobiju dodatnu podršku”, rekao je Devenport, navodeći da će je podrška predviđena za značajne oblasti kao što su konkurentnost, nastup na stranim tržištima i razvoj preduzetničke kulture.

On je rekao da mala i srednja preduzeća imaju najveći potencijal za nova ulaganja i radna mesta, i kao primer naveo Veliku Britaniju iz koje dolazi rekavši da se tamo radna mesta u velikom broju otvaraju u tom segmentu privrede.

Devenport je pored toga rekao da je ovaj trenutak veoma važan za pristupanje Srbije EU i da se očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u narednim sedmicama.

Krediti u proseku 65.000 evra

Nacionalna kontakt osoba za COSME u Srbiji Milica Zatezalo rekla je da je ovim programom za lakši pristup izvorima finansiranja predviđeno 1,3 milijardi evra, i da se procenjuje da će u svim članicama programa to omogućiti ukupni iznos kredita od 21 milijardi evra, i da će prosečan iznos kredita biti 65.000 evra.

Procenjuje se da će zahvaljujući ovom programu u Evropi biti otvoren jedan milion radnih mesta, rekla je Zatezalo.

U komponenti za finansiranje, kako je navela, mogu da učestvuju razne finansijske institucije – banke, garancijski fondovi, fondovi rizičnog kapitala, a za to je potrebno da se prijave na stalno otvoren poziv Evropskom investicionom fondu.

Kao primer realizacije u regionu navela je Crnogorsku komercijalnu banku CKB, koja u okviru programa COSME nudi kredite na 36 meseci, koji mogu da se koriste i za takozvana start ap preduzeća (start up). Ova banka nudi kredite do 50.000 evra sa rokom otplate na 36 meseci, uz fiksnu kamatnu stopu, a za kompanije pokrenute pre manje od godinu dana limit za kredit je 15.000 evra.

U okviru pristupa finansiranju COSME sadrži instrument za kreditne garancije kao i instrument rizičnog kapitala za rast.

Za pristup tržištima predviđena je podrška za nastup na tržištu eu i unapređenje konkurentnosti viagra 25 mg ohne rezept. Finansira se rad evropske mreže preduzetništva sa više od 600 kancelarija u više od 50 zemalja, rad dva portala za podršku preduzećima – Vaš evropski poslovni portal (Your European Business Portal) i Portal za internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća (SME Internationalisation Portal), kao i rad službi za pomoć u oblasti prava intelektualnog vlasništva malih i srednjih preduzeća koja posluju u Kini i zemljama ASEAN i MERCOSUR. Programom COSME predviđene su i aktivnosti za bolje uslove za konkurentnost, kao i za podsticanje preduzetništva.

Pored preduzeća i budućih preduzetnika, COSME mogu da koriste i organi vlasti svih nivoa za podršku reformi politika, nefinansijsku i finansijsku podršku pri unapređenju rada administrativnih organa.

Tekst: Smiljana Vukojičić Obradović

Izvor: EurAktiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *