Currently browsing tag

EU projekti

IPA cross-border cooperation Serbia

IPA prekogranična saradnja

Za organizacije iz Srbije trenutno su aktuelna dva poziva u okviru IPA prekogranične saradnje – sa Rumunijom i sa Bugarskom, a kako …

IPA fondovi

IPA – pretpristupni fondovi u Srbiji

IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) je svojevrsni mehanizam pretpristupne pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Cilj ovakve …