13 važnih stvari koje ćete uraditi pre pisanja predloga projekta

Nešto od ovoga će vam se činiti kao opšte mesto i podrazumevana stavka, ali postupak pripreme projekta je kompleksan proces i nije na odmet zapisati o čemu sve treba povesti računa tokom pripreme za pisanje projekta. Nudimo vam savete kojima nas je podučilo naše iskustvo, i bilo bi odlično da u okviru svoje organizacije ili tima imate jednu sličnu, ličnu “check listu”.

 1. Dobro definišite ideju. Nemojte kretati u razvijanje projekta dok nemate jasnu sliku šta biste radili.
 2. Nađite odgovarajućeg donatora, program i poziv. Stavka br.1 je jako važna i zbog stavke br. 2 – ne možete krenuti u potragu za konkursom dok nemate jasnu ideju.
 3. Nađite odgovarajućeg partnera. Većina programa i poziva podrazumeva da imate partnera, čak i ako donator ne zahteva od vas partnerstvo će vam najverovatnije doneti dodatne bodove.
 4. Pažljivo proučite dokumentaciju u okviru otvorenog poziva. Prvo onu koja vas vodi kroz popunjavanje, a zatim i onu koju treba da popunite. Svaki dokument pažljivo pregledajte, nekoliko puta, koliko god puta da vam je potrebno. Možda će vam se desiti da ono što ste tokom prvog čitanja shvatili na jedan način tokom trećeg čitanja shvatite na neki drugi.
 5. Prikupljajte i proučavajte dokumentaciju koja je u veza sa vašom idejom ili sektorom u kom radite. Pravite bazu materijala koja će vam biti od koristi kada pristupite pripremi projektnog predloga, kada se uhvatite u koštac sa analizom problema kojim želite da se bavite, objašnjavanjem relevantnosti vašeg projekta za region i sektor, ili opisivanjem dodatne vrednosti koju vaš projekat poseduje a neki slični projekti nisu.Priprema za pisanje projekta
 6. Informišite se o donatoru – jer želite da znate sa kim ćete raditi.
 7. Kontinuirano unapređujte svoj engleski jezik. Engleski jezik uopšte, ali i tzv. “briselski engleski”. Najlakši način jeste da čitate EU politike, strategije i slične dokumente.
 8. Izgrađujte kapacitete organizacije – finansijske i operativne. Pokažte donatorima da imate iskustva, da ste već radili nešto slično i da ste odgovorni sa novcem.
 9. Izgrađujte svoje lične kapacitete – iskoristite svaku priliku da stičete znanje i iskustvo.
 10. Budite informisani – o dešavanjima u sektoru u kom radite, o EU fondovima, o EU i Srbiji u vezi sa njom uopšte. Najbolji način da postanete lider jeste da se opskrbite znanjem i informacijama viagra dosierung.
 11. Naučite da koristite alate – nemojte se ograničavati na one alate koje teorija podrazumeva, koristite menadžment alate koji vam najviše odgovaraju i uz koje postižete najbolje rezultate, bilo da je to SWOT analiza ili korišćenje mapi uma.
 12. Okupite tim – priprema i realizacija projekta nije “one man show”, okružite sebe ljudima koji poseduju neophodna znanja i veštine i sa kojima se razumete.
 13. Take your time! Uzmite za sebe dovoljno vremena. Razvijanje kvalitetnog predloga projekta zahteva dosta vremena, nemojte žuriti i raditi stvari u poslednji čas.
Šta biste vi još uradili pre nego što pristupite pisanju projekta?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *