IPA prekogranična saradnja

IPA cross-border cooperation SerbiaZa organizacije iz Srbije trenutno su aktuelna dva poziva u okviru IPA prekogranične saradnje sa Rumunijom i sa Bugarskom, a kako će se uskoro otvarati i nove mogućnosti u okviru ovog izvora finansiranja odličan je momenat da se dodatno informišete o ovom delu IPA instrumenta. Već smo uopšteno govorili o tome šta je IPA i pomenuli smo tzv. Cross-Border Cooperation odnosno prekograničnu saradnju. Ovaj deo Instrumenta za pretpristupnu pomoć je u prošlom finansijskom ciklusu EU budžeta bio poznat kao druga komponenta, a novi ciklus – 2014-2020 donosi neke izmene pa će novac predodređen za ovu vrstu projekata i aktivnosti biti dodeljen kroz tzv. petu oblast politike tj. policy area – “regionalna i teritorijalna saradnja”.

Šta je prekogranična saradnja – Cross-Border Cooperation?

Prekogranična saradnja – Cross-border Cooperation – CBC podrazumeva realizaciju projekata između zemalja članica Evropske unije, zemalja koje imaju status kandidata i status potencijalnih kandidata za članstvo u EU. Regionalna i teritorijalna saradnja u ovom slučaju podrazumeva podršku bilateralnim aktivnostima između susednih zemalja – zemalja koje se graniče, zarad dostizanja ciljeva i pozitivnih promena u zemljama učesnicama. Ova pomoć se takođe odnosi i na mere koje uključuju više zemalja kroz tzv. višekorisničke IPA programe. Oblast politike koja se odnosi na regionalnu i teritorijalnu saradnju nastala je na temeljima principa Evropske unije da granica bude tačka spajanja a ne tačka razdvajanja.

Zašto je važna prekogranična saradnja

Prekogranična saradnja prepoznaje probleme u zemljama učesnicama i udruženim snagama radi na njihovom rešavanju – korist za ove zemlje je očigledna i višestruka. Pored toga ova vrsta saradnje je od neprocenjive važnosti i za samu Evropsku uniju iz više razloga:

 • Ovakva saradnja udružuju ljude sa dve strane granice, angažuje ih da zajednički reše određene zajedničke probleme
 • Na ovaj način promovišu se dobrosusedski odnosi, što direktno dovodi do…
 • jačanja stabilnosti u samom regionu i…
 • unapređenja bezbednosti
 • ​Kroz saradnju podstiče se održiv ekonomski i socijalni razvoj, i postiže se njegova ravnomernost u obuhvaćenom regionu
 • Zemlje kandidati i potencijalni kandidati se na ovaj način upoznaju sa principima funkcionisanja Evropske unije, dolaze u kontakt sa procedurama i pravilima EU
 • Samim tim promovišu se EU integracije, i posledično EU vrednosti
 • Ovakvi projekti podstiču sklapanje saradnje između institucija zemalja učesnica, ili tu saradnju jačaju i unapređuju
 • Kroz ovaj program i lokalne samouprave stiču kapacitet da apliciraju za EU projekte, da upravljaju ovim projektima i na taj način se pripremaju za druge EU fondove

Na koji način se prekogranična saradnja realizuje?

Srbija ostvaruje prekograničnu saradnju sa šest zemalja u okruženju – Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, i učestvuje u dva transnacionalna programa – Dunavskom i Jadransko-Jonskom. U prekograničnim programima učestvuju pogranična područja, odnosno organizacije koje tu deluju. Novac se dodeljuje kroz javne pozive koje raspisuju institucije zadužene za vođenje programe. U prethodnom bužetskom periodu bilo je raspisano ukupno 23 javna poziva, dok je u novom finansijskom ciklusu do sad bilo otvoreno tri poziva, dva već pomenuta sa Rumunijom i Bugarskom, kao i jedan u okviru Dunavskog programa.

Cross-border cooperation Serbia

Ko može da aplicira?

Javni pozivi raspisani u okviru programa detaljnije određuju ko sve može da učestvuje i na koji način, uglavnom su to:

 • Državne institucije​ tj. budžetski korisnici
 • Lokalne samouprave​
 • Javna i komunalna preduzeća​
 • Vladine agencije​
 • Privredne komore​
 • Strukovna udruženja​, poslovne asocijacije, klasteri
 • Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, agencije za regionalni i ekonomski razvoj
 • Nevladine organizacije​ tj. udruženja građana
 • Univerziteti, fakulteti​, institui, škole, biblioteke i druge obrazovne institucije

Sa kakvim projektima je moguće aplicirati?

Navedene su samo neke od potencijalnih tema i projekata, svaki javni poziv će precizirati kakvi projekti mogu biti finansirani.

 • Investicioni projekti za poboljšanje prekogranične infrastrukture​
 • Infrastrukturni projekti u službi ravnomernog i održivog razvoja
 • Rešavanje zajedničkih problema u oblasti zaštite životne sredine, prevencija poplava i slično
 • Projekti u oblasti kulture, turizma, obrazovanja
 • Zajednički poslovni servisi, centri izvrsnosti, baze podataka​
 • Razmena znanja, veština, know-how, tehnologija
 • Podrška saradnji između preduzeća, podrška umrežavanju, sklapanju partnerstava, sve u cilju podizanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća​ i ekonomskog razvoja
 • Saradnja između lokalnih zajednica​
 • Saradnja u oblasti istraživanja i razvoja ljudskih resursa​, zapošljavanja
 • Prevazilaženje postkonfliktnih situacija

Za dodatno informisanje

VIše o ovoj temi možete da potražite na sajtu IPA programi prekogranične saradnje, a o samim programima na sajtovima IPA CBC sa zemljama sa kojima Srbija učestvuje:

IPA prekogranični program Mađarska – Srbija

IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija

IPA prekogranični program Rumunija – Srbija

IPA prekogranični program Bugarska – Srbija

IPA prekogranični program Srbija – Crna Gora

IPA prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina

IPA transnacionalni Jadransko – Jonski program

IPA transnacionalni Dunavski program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *